Ocolul Silvic Privat Baraolt

Private Forest Managers of Baraolt

Invitație de participare la a treia dezbatere PM-Vârghiș

 

INVITAȚIE


la a treia dezbatere publică cu factorii interesați pentru elaborarea

Planului de management integrat al Siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurilor Homoroadelor

și ROSCI0036 Cheile Vârghișului și ariile de interes național incluse

 

Ocolul Silvic Privat Baraolt, împreună cu organizatorul dezbaterii – Observatorul Media Group S.R.L., vă invită la a treia dezbatere publică cu factorii interesați pentru elaborarea Planului de management integrat al Siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurilor Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului și ariile de interes național incluse, activitate în cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4.


Elaborarea Planului de Management se realizează de către S.C. ECOLOGIS CONSULTING S.R.L.


Întâlnirea are ca scop definirea direcțiilor principale de acțiune pe baza valorilor naturale existente și a amenințărilor la adresa acestora.


Conform Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Planul de management al Sitului Natura 2000, reprezintă un document foarte important atât pentru conservarea naturii, cât și pentru activitățile socio-economice ce se desfășoară pe teritoriul ariei protejate.


Vă rugăm să aveți în vedere desemnarea unui reprezentant al instituției D-voastră care să poată participa la consultările publice organizate.


Participarea dumneavoastră garantează implicarea activă a factorilor de interes în elaborarea planului de management și în buna administrare a sitului Natura 2000.


A treia dezbatere va avea loc joi, 19 iunie 2014 de la ora 10 în căminul cultural din comuna Vârghiș, județul Covasna.


Pentru a afla mai multe detalii și pentru a confirma participarea la dezbaterea publică, vă rugăm să ne contactați la tel: 0730711443 – Bedő Oliver


Vă aşteptăm!


Persoană de contact:

Bedő Oliver – manager proiect

O.S.P. Baraolt – beneficiar proiect și custode partener Dealurile Homoroadelor ROSPA0027

Web site: ospbaraolt.webs.com

Email: [email protected]

Tel/Fax: 0267.377.119; 0267.377.014

Spot TV despre Crex crex - cristel de câmp

Se poate viziona accesând următorul link:

http://www.youtube.com/watch?v=1nSPHhjaIOs

Invitație de participare la a doua dezbatere PM - Ocland

INVITAȚIE


la a Doua dezbatere publică cu factorii interesați pentru elaborarea

Planului de management integrat al Siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurilor Homoroadelor

și ROSCI0036 Cheile Vârghișului și ariile de interes național incluse


Ocolul Silvic Privat Baraolt, împreună cu organizatorul dezbaterii – Observatorul Media Group S.R.L., vă invită la prima dezbatere publică cu factorii interesați pentru elaborarea Planului de management integrat al Siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurilor Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului și ariile de interes național incluse, activitate în cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4.

Elaborarea Planului de Management se realizează de către S.C. ECOLOGIS CONSULTING S.R.L

Întâlnirea are ca scop definirea direcțiilor principale de acțiune pe baza valorilor naturale existente și a amenințărilor la adresa acestora.

Conform Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Planul de management al Sitului Natura 2000, reprezintă un document foarte important atât pentru conservarea naturii, cât și pentru activitățile socio-economice ce se desfășoară pe teritoriul ariei protejate.

Vă rugăm să aveți în vedere desemnarea unui reprezentant al instituției D-voastră care să poată participa la consultările publice organizate.

Participarea dumneavoastră garantează implicarea activă a factorilor de interes în elaborarea planului de management și în buna administrare a sitului Natura 2000.

A doua dezbatere va avea loc miercuri, 4 iunie 2014 de la ora 10 în căminul cultural din comuna Ocland, județul Harghita.

Pentru a afla mai multe detalii și pentru a confirma participarea la dezbaterea publică, vă rugăm să ne contactați la tel: 0730711443 – Bedő Oliver

Vă aşteptăm!

Persoană de contact:

Bedő Oliver – manager proiect

O.S.P. Baraolt – beneficiar proiect și custode partener Dealurile Homoroadelor ROSPA0027

Web site: ospbaraolt.webs.com

Email: [email protected]

Tel/Fax: 0267.377.119; 0267.377.014

Invitație de participare la prima dezbatere PM - Merești

INVITAȚIE


la Prima dezbatere publică cu factorii interesați pentru elaborarea

Planului de management integrat al Siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurilor Homoroadelor

și ROSCI0036 Cheile Vârghișului și ariile de interes național incluse


Ocolul Silvic Privat Baraolt, împreună cu organizatorul dezbaterii – Observatorul Media Group S.R.L., vă invită la prima dezbatere publică cu factorii interesați pentru elaborarea Planului de management integrat al Siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurilor Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului și ariile de interes național incluse, activitate în cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4.

Elaborarea Planului de Management se realizează de către S.C. ECOLOGIS CONSULTING S.R.L

Întâlnirea are ca scop definirea direcțiilor principale de acțiune pe baza valorilor naturale existente și a amenințărilor la adresa acestora.

Conform Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Planul de management al Sitului Natura 2000, reprezintă un document foarte important atât pentru conservarea naturii, cât și pentru activitățile socio-economice ce se desfășoară pe teritoriul ariei protejate.

Vă rugăm să aveți în vedere desemnarea unui reprezentant al instituției D-voastră care să poată participa la consultările publice organizate.

Participarea dumneavoastră garantează implicarea activă a factorilor de interes în elaborarea planului de management și în buna administrare a sitului Natura 2000.

Prima dezbatere va avea loc marți, 27 mai 2014 de la ora 10 în căminul cultural din comuna Merești, județul Harghita.

Pentru a afla mai multe detalii și pentru a confirma participarea la dezbaterea publică, vă rugăm să ne contactați la tel: 0730711443 – Bedő Oliver

Vă aşteptăm!

Persoană de contact:

Bedő Oliver – manager proiect

O.S.P. Baraolt – beneficiar proiect și custode partener Dealurile Homoroadelor ROSPA0027

Web site: www.dealurilehomoroadelor.ro; ospbaraolt.webs.com

Email: [email protected]

Tel/Fax: 0267.377.119; 0267.377.014

Clarificari 1

Întrebare nr. 1: Deoarece palnurile de management se aproba prin Hotarare Guvernamentala, sarcina ce nu-si poate asuma nici o firma responsabila, va rog sa ma lamuriti, daca ofertantul pentru procedura SEA isi asuma responsabilitatea si pentru aprobarea planului de management, sau doar pentru intocmirea Raportului de Mediu si derularea procedurii SEA.Răspuns la întrebarea nr. 1: Prestatorul va avea obligația de a întocmi raprotul de mediu și de a derula procedura SEA, totodată va face toate demersurile necesare obținerii aprobării planului de management (revizuirea documentelor în conformitate cu cele solicitate de autoritățile competente, recomandări pentru modificarea planului de management elaborat etc.)

Anunt de intentie

 

Ocolul Silvic Privat Baraolt cu sediul în Baraolt, Str. Petőfi Sándor, nr. 10/A, cod poștal 525100, județul Covasna, organizează achiziţie directă privind atribuirea contractului de servicii pentru avizarea, derularea procedurii SEA și aprobarea planului de management, în cadrul proiectului ,,Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 şi ariile naturale de interes naţional”, cod SMIS-CSNR 36407.

Informații se pot obţine de la Sediul achizitorului din Baraolt, Str. Petőfi Sándor, nr. 10/A, între orele 08.00-15.30, Tel: 0730/71.14.43, sau prin e-mail de la adresa: [email protected].

Oferta se va depune la sediul social al societăţii: Baraolt, Str. Petőfi Sándor, nr. 10/A, cod poștal 525100, județul Covasna, până la data de: 05.02.2014, ora 11:00.

Persoana de contact: Bedő Oliver, manager de proiect, tel. 0730711443.


28.02.2014

Baraolt

Spot TV despre Crex crex - cristel de câmp

 Se poate viziona accesând următorul link:

http://www.youtube.com/watch?v=1nSPHhjaIOs

Invitație de participare la WORKSHOP VI Racoș

Prin prezenta invităm publicul interesat să participe la atelierul de lucru/workshop-ul organizat de către Ocolul Silvic Privat Baraolt în cadrul proiectului „ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITURILE ROSPA0027 ŞI ROSCI0036 ȘI ARII NATURALE DE INTERES NAŢIONAL” finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4.

Workshop-ul va fi organizat în data de 29 octombrie 2013 între orele 13.30-15.30 în Școala generală ”Bethlen Gábor” din comuna Racoș.

Invitație de participare la WORKSHOP V Merești

Prin prezenta invităm publicul interesat să participe la atelierul de lucru/workshop-ul organizat de către Ocolul Silvic Privat Baraolt în cadrul proiectului „ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITURILE ROSPA0027 ŞI ROSCI0036 ȘI ARII NATURALE DE INTERES NAŢIONAL” finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4.

Workshop-ul va fi organizat în data de 17 octombrie 2013 între orele 13.00-15.00 în Școala generală ”Dávid Ferenc” din comuna Merești.

Spot TV despre Crex crex - cristel de câmp

Se poate viziona accesând următorul link: http://www.youtube.com/watch?v=1nSPHhjaIOs

Invitație de participare la WORKSHOP IV Mărtiniș

Prin prezenta invităm publicul interesat să participe la atelierul de lucru/workshop-ul organizat de către Ocolul Silvic Privat Baraolt în cadrul proiectului „ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITURILE ROSPA0027 ŞI ROSCI0036 ȘI ARII NATURALE DE INTERES NAŢIONAL” finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4.

 

Workshop-ul va fi organizat în data de 05 iunie 2013 între orele 11.00-13.00 în Școala generală ”Román Viktor” din comuna Mărtiniș.

Invitație de participare la WORKSHOP III Ocland

Prin prezenta invităm publicul interesat să participe la atelierul de lucru/workshop-ul organizat de către Ocolul Silvic Privat Baraolt în cadrul proiectului „ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITURILE ROSPA0027 ŞI ROSCI0036 ȘI ARII NATURALE DE INTERES NAŢIONAL” finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4.

 

Workshop-ul va fi organizat în data de 27 martie 2013 între orele 13.00-15.00 în Școala generală ”Kelemen Imre” din comuna Ocland.

 

Clarificări 4

ÎNTREBAREA NR. 1. Având în vedere condiţiile inserate în caietul de sarcini pentru serviciile de audit financiar care se impun a fi efectuate în cadrul proiectului " Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 şi arii naturale de interes naţional", vă rugăm să specificaţi termenele la care se vor achita serviciile de audit efectuate şi termenele la care se va elibera garanţia de bună execuţie.

RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 1:
Referitor la întrebarea adresată menționăm faptul că termenul la care se vor achita serviciile de audit efectuate este de 30 de zile de la emiterea facturii aferent serviciului prestat.
Eliberarea garanției de bună execuție se va elibera în conformitate cu legislația în vigoare , în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.

Clarificări 3

ÎNTREBAREA NR. 1. Care este numărul cererilor transmise de beneficiar la OI/POS Mediu în anul 2012?
RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 1:
În anul 2012 s-a transmis o singură cerere de rambursare către AM/OI POS MEDIU respectiv în luna noiembrie 2012.

ÎNTREBAREA NR. 2. Câte cereri de rambursare a cheltuielilor preconizați să transmiteți către OI/POS Mediu în anul 2013?
RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 2:
Pentru anul calendaristic 2013 s-a previzionat transmiterea către AM/OI POS MEDIU a șase cereri de rambursare.

ÎNTREBAREA NR. 3. Câte cereri de rambursare a cheltuielilor preconizați să transmiteți către OI/POS Mediu în anul 2014?
RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 3:
Pentru anul calendaristic 2014 s-a previzionat transmiterea către AM/OI POS MEDIU a două cereri de rambursare.

ÎNTREBAREA NR. 4. Dacă se va solicita auditorului întocmirea de rapoarte pentru fiecare Cerere de rambursare a cheltuielilor sau auditorul va emite doar cele 3 rapoarte menționate în caietul de sarcini respectiv, 2 rapoarte anuale și un raport final?
RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 4:
Conform documentației de atribuire – Caiet de sarcini pag 8/15 se vor elabora doar cele 3 rapoarte menționate, nu se solicită efectuarea de rapoarte pentru fiecare Cerere de rambursare transmisă ci numai rapoarte de audit anuale, respectiv 2 rapoarte anuale și un raport final. Bineînțeles, rapoartele anuale vor acoperi toate cererile de rambursare transmise de beneficiar la OI/AM POS Mediu, în anul perioada/anul anterior după cum prevede și art. 4.3.1 din Caietul de sarcini, iar raportul final va cuprinde și Cererile de rambursare din perioada rămasă, Cereri care nu au fost cuprinse în ultimul raport de audit anual, conform art. 4.3.2. din Caietul de sarcini.

ÎNTREBAREA NR. 5. Care este valoarea contractului de finanțare și care este structura bugetului proiectului pentru beneficiar-solicitant cât și bugetul pe parteneri conform contractului de finanțare?

RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 5:
Conform contractului de finanțare nr. 128820/11.04.2012 valoarea totală a proiectul este de 1.214.829 lei din care 1.005.625 lei valoare eligibilă (fără TVA).
În cadrul proiectului există un buget unic care însumează toate categoriile de cheltuieli care se vor efectua în cadrul proiectului. Astfel din valoarea totală a proiectului 1.214.829 lei, partenerul va efectua cheltuieli în valoare de 21.450,00 lei valoare cu TVA, respectiv 19.800 lei fără TVA pentru activitatea A.2. ”Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie şi soluri)”.

Clarificări 2

ÎNTREBAREA NR. 1. Dacă implementarea se face și de parteneri, vă rugăm să precizați numărul acestora și cum se va efectua auditul în cazul cheltuielilor efectuate de parteneri?

RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 1: Implementarea proiectului se face cu parteneri, astfel: Denumirea solicitantului: Ocolul Silvic Privat Baraolt Denumirea partenerului (1): Asociaţia Speo –Turistică şi de Protecţia Naturii „Lumea Pierdută” Denumirea partenerului (2): Asociaţia Geopark Perşani În cazul cheltuielilor efectuate de parteneri auditul se realizează pe baza dosarelor Cererilor de Rambursare depuse la Autoritatea de Management POS Mediu și respectiv la Organismul Intermediar, care conțin toate documentele justificative aferente cheltuielilor efectuare și depuse spre decontare inclusiv documentele aferente cheltuielilor efectuate de parteneri în cadrul proiectului.

ÎNTREBAREA NR. 2. Vă solicităm să ne precizați care sunt procedurile de achiziții, în baza cărora vor fi angajate cheltuielile în cadrul proiectului?

RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 2: Procedurile de achiziții, în baza cărora au fost / vor fi angajate cheltuielile în cadrul proiectului sunt proceduri interne care nu necesită utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții (SEAP) și sunt realizate în conformitate cu Ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr.1050 din 29/10/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă". Procedurile de achiziții din cadrul proiectului sunt următoarele: Nr. crt. Denumire Stare procedură 1. Elaborarea planului de comunicare Finalizată 2. Elaborare studii, plan de management, hărți digitale Finalizată 3. Furnizare Echipamente și software Finalizată 4. Furnizare servicii de informare și publicitate Finalizată 5. Audit financiar În derulare 6. Elaborarea Raport - Studiu de evaluare adecvată Neîncepută

ÎNTREBAREA NR. 3. Vă solicităm să ne precizați care sunt principalele categorii de cheltuieli prevăzute în bugetul proiectului cât și numărul persoanelor care fac parte din echipa de implementare?

RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 3: Principalele categorii de cheltuieli prevăzute în bugetul proiectului sunt: 1. A.1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din siturile ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, ROSCI0036 Cheile Vârghişului şi a ariilor de interes naţional peste care se suprapun 2. A.2. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie şi soluri) 3. A.3. Elaborarea hărţilor digitale (cu localizarea zonelor speciilor sus mentionate) şi a bazei de date interoperabil GIS 4. A.4. Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, ROSCI0036 Cheile Vârghişului şi rezervaţiile de interes naţional 5. A.5 Avizarea, derularea procedurii SEA și aprobarea planului de management 6. A.6. Aprobarea planului de management integrat 7. E.1. Informarea si publicitatea cu privire la proiect 8. E.2. Activitati de crestere a constientizarii publicului cu privire la necesitatea si rolul ariilor naturale protejate 9. F.1.Achiziţia de echipamente şi software specializat în vederea creşterii capacităţii instituţionale de gestionare a siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, ROSCI0036 Cheile Vârghişului şi rezervaţiilor de interes naţional 10. MP.1. Managementul proiectului 11. MP.2. Achiziționarea bunurilor și echipamentelor pentru dotarea UIP 12. MP 3 Auditul proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului are următoarea componenţă: 1. Manager proiect – 1 persoană 2. Responsabil financiar – 1 persoană 3. Responsabil contracte pe studii – 1 persoană 4. Responsabil juridic contracte – 1 persoană 5. Responsabil contracte pe conștientizare – 1 persoană 6. Responsabil achiziții publice – 1 persoană

ÎNTREBAREA NR. 4. Referitor la clauze contractuale, vă solicităm să ne transmiteți formularul pe care îl utilizează autoritatea.

RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 4: Atașăm răspunsului modelul contractului de servicii care va sta la baza atribuirii contractului de prestare servicii de audit financiar independent în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 și arii naturale de interes naţional”.

ÎNTREBAREA NR. 5. Referitor la garanție de bună execuție de 10%, vă solicităm să ne precizați dacă se impune o anumită formă pentru constituire? și dacă IMM-urile pot beneficia de reducerea cu 50% a garanției de bună execuție în baza prevederilor legii nr. 346/2004? RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA NR. 5: Cuantumul garanției de buna execuție de 10% din valoarea fără TVA a contractului se poate constitui astfel: - prin scrisoare de garanție din partea unei bănci sau din partea unei societăți de asigurări, care devine anexa la contract. Sau - prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, în condițiile prevăzute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. Garanția de buna execuție se va restitui conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006. IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garanției de buna execuție prin prezentarea documentelor justificative corespunzătoare, în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare. 

Clarificări 1

ÎNTREBAREA 1. Va rugam sa precizari daca oferta se poate depune si in format electronic la adresa de e-mail [email protected]?
RASPUNS LA INTREBAREA 1.
Conform documentatiei de atribuire pag 6/15 ofertele se pot depun astfel:
 Modul de prezentare a ofertelor:
Dosarul de oferte se prezintă în 2 exemplare, 1 original şi 1 copie.
Ofertantul trebuie să prezinte documentele în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa Ocolului Silvic Privat Baraolt şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 25.03.2013, ora 12:00”
 Modalitatea de depunere a ofertelor: personal sau prin poştă.
Conform celor mentionate mai sus, ofertele nu se pot depune in format electronic.

ÎNTREBAREA 2. Va rugam sa precizati care este numarul de rapoarte de audit ce se vor intocmi de auditor?
RASPUNS LA INTREBAREA 2.
Conform documentatiei de atribuire – Caiet de sarcini pag 8/15:
4.3. RAPORTAREA
În cadrul contractului de prestare servicii de audit financiar independent pentru proiectul „Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 și arii naturale de interes naţional” care face obiectul prezentei proceduri de achiziție se vor realiza următoarele:
4.3.1. Rapoarte anuale - se vor întocmi pentru anii 2012 și 2013 și se vor preda autorității contractante, astfel:
- Pentru anul 2012 se va întocmi un singur raport – Raportul anual de audit, care va fi predat autorității contractante pana la data 09.04.2013.
- Pentru anul 2013 se va întocmi un singur raport – Raportul anual de audit, care va fi predat autorității contractante pana la data 28.02.2014.
Notă: Rapoartele anuale vor acoperi toate cererile de rambursare transmise de beneficiar la OI/AM POS Mediu, în anul perioada/anul anterior.

 4.3.2. Un raport de audit întocmit de un auditor autorizat, în vederea certificării cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului – Raport de audit final – în conformitate cu contractul de finanțare nr. 128820/11.04.2012, încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” și Ocolul Silvic Privat Baraolt. Raportul de audit final va cuprinde şi perioada care nu a fost cuprinsă în ultimul raport de audit anual, respectiv raportul de audit pentru anul 2013.
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita rapoarte intermediare în funcție de obligații către și/sau solicitările primite din partea AM/OI POS Mediu.

ÎNTREBAREA 3. Va rugam sa ne precizati daca implementarea se face si parteneri, cu precizarea numarului acestora?.
RASPUNS LA INTREBAREA 3.
Implementarea proiectului se face cu parteneri, astfel:
Denumirea solicitantului: Ocolul Silvic Privat Baraolt
Denumirea partenerului (1): Asociaţia Speo –Turistică şi de Protecţia Naturii „Lumea Pierdută”
Denumirea partenerului (2): Asociaţia Geopark Perşani

Invitație de participare

  Ocolul Silvic Privat Baraolt cu sediul Baraolt, Str. Minerilor, nr. 11/A, cod poștal 525100, județul Covasna vă invită să participaţi la procedura cerere de trei oferte (conform Ordinului 1050/2012 privind beneficiarii privaţi) în vederea atribuirii contractului de prestare servicii de audit financiar independent în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 și arii naturale de interes naţional” finanţat din fonduri structurale FEDR şi BS prin POS MEDIU.
  Documentaţia de atribuire se poate procura de la Sediul achizitorului din Baraolt, Str. Minerilor, nr. 11A, între orele 08.00-15.30, tel. 0730711443, în baza unui proces-verbal de predare-primire sau prin e-mail de la adresa: [email protected] pe bază de solicitare scrisă, în care vor fi menţionate datele de identificare ale societăţii respectiv procedura de achiziție în cadrul cărora vor să participe, în vederea primirii ulterioare a eventualelor comunicări legate de procedură.
  La procedură pot participa persoane juridice care au ca și domeniu de activitate activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal - CAEN 6920.

Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

  Oferta şi documentele care însoţesc oferta, se vor depune la sediul social al societăţii: Baraolt, Str. Minerilor, nr. 11/A, cod poștal 525100, județul Covasna, până la data de: 25.03.2013, ora 11:00
  Persoana de contact: Bedő Oliver, manager de proiect, tel. 0730711443. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 25.03.2013, ora: 12:00.
  Informaţiile privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Ocolului Silvic Privat Baraolt, la adresa sus menţionată, persoană de contact: Bedő Oliver - Tel: 0730/71.14.43

Invitație de participare la WORKSHOP II VÂRGHIȘ

Prin prezenta invităm publicul interesat să participe la atelierul de lucru/workshop-ul organizat de către Ocolul Silvic Privat Baraolt în cadrul proiectului „ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITURILE ROSPA0027 ŞI ROSCI0036 ȘI ARII NATURALE DE INTERES NAŢIONAL” finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4.

 

 

Workshop-ul va fi organizat în data de 31 ianuarie 2013 între orele 13.00-15.00 în Școala generală din comuna Vârghiș.

Invitație de participare la WORKSHOP I Baraolt

 

Prin prezenta invităm publicul interesat să participe la atelierul de lucru/workshop-ul organizat de către Ocolul Silvic Privat Baraolt în cadrul proiectului „ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITURILE ROSPA0027 ŞI ROSCI0036 ȘI ARII NATURALE DE INTERES NAŢIONAL” finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4.

 

 

Workshop-ul va fi organizat în data de 20 decembrie 2012 între orele 11.00-13.00 în Sala de conferinţe a Centrului de Afaceri Baraolt (Strada Minerilor, Nr. 11A, Baraolt, Jud. Covasna).

 

Invitaţie de participare

Prin prezenta Vă invităm să depuneți ofertă pentru atribuirea prin cerere de oferte a contractului de servicii „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale”

Durata contractului:

Durata de prestare a serviciilor, care fac obiectul contractului este de 17 luni, începând de la data semnării contractului între cele 2 părţi.

Valoarea (preţ) estimată este de: 591.100,00 lei fără TVA

Codul CPV: PRINCIPAL 79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

SECUNDAR 71355100-2 Servicii de fotogrammetrie (Rev.2)

Sursa de finanţare: Finanțarea este susținută din FEDR, POS MEDIU - Axa prioritară 4 POS MEDIU „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei: achiziţionarea serviciilor de „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale”.

Modul de finalizare: încheierea unui contract de prestări servicii.

Documentele de calificare solicitate

Autoritatea contractantă solicită prezentarea următoarelor documente de calificare:

 1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului – în copie legalizată sau original.

 2. Declaraţie privind eligibilitatea

 3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006

  1. Se va prezenta Certificatul de atestare fiscală ANAF şi certificatul de atestare fiscală emis de administraţia locală în copie legalizată sau original. Din aceste certificate va rezulta că ofertantul nu are datorii exigibile faţă de bugetul de stat, respectiv bugetul local.

 4. Declaraţie privind protecţia mediului şi protecţiea muncii

 5. Cerinţe privind capacitatea tehnică:

  1. Ofertanţii vor face dovada că au prestat servicii similare prin prezenatea a cel puţin 1 contract similar. Se vor prezenta părţile relevante din contractul nominalizat ca experienţă similară (paginile cu semnături, obiectul, durata, părţile, valoarea contractului) şi recomandare din partea beneficiarului, în copie conform cu originalul.

  2. Echipă formată din 15 Experţi – Autoritatea Contractantă consideră ca un număr de minim 15 specialişti este necesar pentru realizarea în condiţii optime a serviciilor. Se va completa „Declarația privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului”, ”Angajamentul ofertantului privind resursele umane” și ”Declarația de disponibilitate” pentru fiecare expert în parte. Se solicită ca echipa să fie formată din:

   1. 4 specialişti biologi/ingineri silvici

   2. 3 specialişti biologi/ingineri silvici

   3. 3 specialişti ornitologi

   4. 2 specialişti biologi

   5. 3 specialişti biologi/ingineri silvici

Pentru fiecare post se vor nominaliza persoane diferite, în total 15 experți.

 1.  
  1. Dotarea minimă a ofertantului:

 • Pentru activitatea 1.1.: 1 GPS

 • Pentru activitatea 1.2.: 1 GPS

 • Pentru activitatea 1.3.: 3 binocluri, 3 lunete, 6 plase ornitologice (lungimea min. totală de 50 m), 1 GPS

 • Pentru activitatea 1.4.: 1 aparat de pescuit prin electronarcoză conform SR EN 14011/2003, 1 GPS

 • Pentru activitatea 1.5.: 1 GPS

  Se va completa o declaraţie privind dotarea ofertantului.

 1. Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţia mediului: Ofertanţii vor depune în copie conform cu originalul următoarele:

  1. ISO 9001 sau echivalent

  2. ISO 14001 sau echivalent

Notă: Pentru demostrarea îndeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului nu se acceptă prezentarea de documente din care să rezulte că operatorul economic este în curs de certificare.

Notă: În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerințele privind standardele de asigurare a calității (ISO 9001) si de protecție a mediului (ISO 14001) vor trebui sa fie îndeplinite de toți membrii asocierii, în conformitate cu natura părții de contract pe care o vor îndeplini conform acordului de asociere.

OFERTA: Va conţine:

 1. documentele de calificare solicitate mai sus;

 2. oferta de pret – se va prezenta în conformitate cu Formularul de Oferta anexat, și va conţine preţul total în lei fără TVA pentru prestarea serviciilor prezentate mai sus. Preţul total al ofertei va fi exprimat ferm în lei, neputând fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

Se va prezenta și modul de formare al prețului, astfel se va prezenta detalierea fiecărei element din propunerea financiară.

Notă: Oferta care are valoare mai mare de 591.100,00 lei va fi respinsă ca inacceptabilă.

 1. propunere tehnica – trebuie elaborat cu respectarea cerinţelor din caietului de sarcini

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Factori de evaluare

Mod de punctare

Punctaj maxim

1. PREŢUL OFERTEI

 1. Cel mai mic preț ofertat primește 30 de puncte

 2. Celelate prețuri primesc punctaj astfel: punctaj = [preţ minim / preţ oferta (n)] * 30

30 puncte

2. MODUL ÎN CARE OFERTANTUL ÎNŢELEGE OBIECTIVELE PROIECTULUI ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE

 1. Identificarea, descrierea şi argumentarea riscurilor care pot afecta execuţia contractului – 20 puncte

 2. Recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fără a se afecta cerinţele caietului de sarcini – 20 puncte

40 puncte

3. METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR

 1. Descrierea detaliată a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activităţilor, în vederea îndeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinţă, precum şi rezultatele şi documentele ce trebuie prezentate pentru fiecare activitate – 15 puncte

 2. Definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor experţilor pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate – 15 puncte

30 puncte

 1. PREŢUL OFERTEI

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

 1. oferta cu preţul cel mai mic va primi punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (30 de puncte);

 2. pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda după formula: punctaj = [preţ minim / preţ oferta (n)] * 30

 1. MODUL ÎN CARE OFERTANTUL ÎNŢELEGE OBIECTIVELE PROIECTULUI ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pe fiecare subfactor:

 1. Se vor contabiliza toate riscurile identificate privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor proiectului, analizate de fiecare ofertant în propunerea tehnică.

Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel:

 1.  
  • pentru numărul maxim de riscuri identificate se acordă 20 puncte;

  • pentru un număr mai mic de riscuri identificate, punctajul se calculează procentual: punctaj (n) = [nr. riscuri identificate (n) / nr. maxim riscuri identificate] * 20

Notă:

 • nr. riscuri identificate (n) – reprezinta nr. riscuri identificate din Oferta n

 • nr. maxim riscuri identificate - reprezinta nr. riscuri identificate din Oferta care a identificat cele mai multe riscuri

 • Riscurile considerate de ofertanţi ca afectând execuţia contractului, dar care în mod evident nu influenţează execuţia contractului, nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul.

 1. Se vor contabiliza toate recomandările şi strategiile pentru minimizarea/eliminarea riscurilor privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor proiectului.

Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel:

 • pentru numărul maxim de recomandări şi strategii relevante şi justificate se acordă 20 puncte;

 • pentru un număr mai mic de recomandări şi strategii relevante și justificate, punctajul se calculează procentual: punctaj (n) = [nr. recomandări şi strategii relevante (n) / nr. maxim recomandări şi strategii relevante] * 20

Notă:

 • nr. recomandări şi strategii relevante (n) – reprezinta nr. recomandări şi strategii relevante din Oferta n

 • nr. maxim recomandări şi strategii relevante - reprezinta nr. recomandări şi strategii relevante din Oferta care a propus cele mai multe recomandări şi strategii

 • Se vor contabiliza numai acele recomandări şi strategii incluse în ofertă care au fost identificate, descrise şi argumentate şi care pot avea impact în derularea contractului.

 1. METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pe subfactori:

 1. Se vor contabiliza toate etapele de derulare propuse de ofertant în vederea îndeplinirii activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor contractului.

Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel:

 1.  
  • pentru numărul maxim de etape de derulare propuse de ofertant se acordă 15 puncte;

  • pentru un număr mai mic de etape de derulare propuse, punctajul se calculează procentual: punctaj (n) = [nr. etape de derulare (n) / nr. maxim etape de derulare] * 15

Notă:

 • nr. etape de derulare (n) – reprezinta etapelor de derulare din Oferta n

 • nr. maxim etape de derulare - reprezinta numarul etapelor de derulare din Oferta care a propus cele mai multe etape

 • Acele etape de derulare identificate de ofertanţi care în mod evident nu sunt relevante în realizarea activităţilor nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. De asemenea, etapele de derulare identificate fără explicarea atingerii rezultatelor, a gradului de corelare între etape şi activităţi, care nu sunt coroborate cu reperele temporale precizate în Caietul de Sarcini, care nu prezintă documentele ce trebuie elaborate pentru fiecare activitate, nu vor fi numărate/ contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul.

 1. Se va urmări definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor experţilor propuși de ofertant pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate

Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel:

 1.  
  • pentru definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor tuturor experţilor propuşi de ofertant pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii a activităţilor şi pentru obţinerea rezultatelor aşteptate, se acordă 15 puncte;

  • pentru definirea atribuțiilor și responsabilităților unui număr mai mic de experți decât cel propus, punctajul ofertantului se va calcula astfel: punctaj (n) = [nr. experți cu atribuții și responsabilități definite (n) / 15 experți solicitati] * 15

Notă:

 • nr. experți cu atribuții și responsabilități definite (n) – reprezinta numarul de expert pentru care au fost definite atributii si responsabiltiati din Oferta n

 • 15 experți solicitati - reprezinta numarul de experti solicitati prin documentatia de atribuire

 • Pentru a fi contabilizat, un expert trebuie să aibă definite atribuțiile și responsabilitățile în conformitate cu Caietul de Sarcini, să fie relevante pentru îndeplinirea activităților și obținerea rezultatelor așteptate.

Oferta se va depune la Registratura Achizitorului la adresa: Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, judeţul Covasna in 1 (unu) original si 1 (unu) copie.

Data limită pentru depunere ofertelor: 26.09.2012, ora 13:00.

Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 26.09.2012, ora 15:30.

Termenul limită de contestare a documentației de atribuire: 2 zile de la data luării la cunoştinţă despre prevederile invitaţiei de participare. Data luării la cunoştinţă despre prevederile initaţiei de participare, este data publicării acesteia pe site-ul POS Mediu.

Contestațiile vor fi înaintate Achzitorului.

Termenul limită de contestare a comunicării rezultatului procedurii: 2 zile de la data luării la cunoştinţă despre comunicarea rezultatului procedurii. Data luării la cunoştinţă despre prevederile comunicării rezultatului procedurii, este data transmiterii acestuia către ofertant. Contestațiile vor fi înaintate Achzitorului.

Notă:

Documentaţia de atribuire se poate procura de la Biroul de Proiecte al Achizitorului din Baraolt, Str. Minerilor, nr. 11A, între orele 08.00-15.30, tel. 0730711443, în baza unui proces-verbal de predare-primire. sau prin e-mail de la adresa: ocolbaraolt@yahoo.com în urma unei solicitări exprese. Iar Invitațiile de participare se pot descărca de pe site:

http://www.posmediu.ro/Licitatii_axa_4%281606%29.html ,

http://ospbaraolt.webs.com - de pe pagina Documents

Clarificare - 2

Întrebare

In legătura cu durata contractului raportat la perioadele de implementare aferente activităților incluse in caietul de sarcini pentru fiecare activitate specifică, vă rugam să observați că aceste date nu se corelează.
Vă rugăm să aduceți clarificările necesare.

Răspuns

Durata de realizare a serviciilor este de 16 luni.
Contractul se încheie pe o durată de 17 luni, deoarece Finanțatorul impune, ca fiecare contract să fie încheiat, cu o lună în plus, față de perioada estimată pentru prestarea serviciilor.

Clarificare - 1

Întrebare

Mă adresez la dumneavoastră cu următoarea întrebare de clarificare legată de invitația de participare nr. 631 / 19.07.2012.
În cazul unei asocieri membrii asocierii trebuie să îndeplinească toate condițiile de calificare sau se acceptă dacă unul dintre asociați îndeplinește unele condiții?

Răspuns

Asociatii pot indeplini in mod cumulativ cerintele minime de calificare, care vizeaza capacitatea tehnica. Nota: În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerinta privind „Certificat de înregistrare, în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministrului Mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată”, pe poziţia EA-evaluare adecvată" - va trebui sa fie îndeplinite de toti membrii asocierii, în conformitate cu natura partii de contract pe care o vor îndeplini conform acordului de asociere Fiecare asociat trebuie sa prezinte documentele care vizeaza situatia personala a ofertantului: - Certificatul constator ORC - Declaratia privind eligibilitatea - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din oug 34/2006 - Certificat de atestare fiscala ANAF - Certificat de atestare fiscala la bugetul de stat - Certificat ISO 9001 si 14001 Nota: În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii (ISO 9001) si de protectie a mediului (ISO 14001) vor trebui sa fie îndeplinite de toti membrii asocierii, în conformitate cu natura partii de contract pe care o vor îndeplini conform acordului de asociere.

 Ofertanții străini pot depune documente echivalente, emise de Autoritățile competente din țara de origine, care respectă prevederile legale și nivelurile de calitate impuse de către Uniunea Europeană, care atestă îndeplinirea condițiilor solicitate de Achizitor.
Toate documentele scrise în altă limbă, decât cea română, vor fi însoțite de copiile legalizate a acestora în limba româna.

Invitație participare licitație

Ocolul Silvic Privat Baraolt, în calitate de achizitor, anunţă demararea procedurilor de achiziţie pentru atribuirea următoarelor contracte:
1. Contractului de furnizare „Echipamente si software pentru UIP”
2. Contractului de „Servicii de informare şi publicitate”
3. Contractului de servicii „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale”,
în cadrul proiectului ,,Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 şi ariile naturale de interes naţional”, cod SMIS-CSNR 36407
I. Achizitor: Ocolul Silvic Privat Baraolt
II. Tipul achiziţiei:
1. Contract de furnizare „Echipamente si software pentru UIP”
2. Contract de servicii „Servicii de informare şi publicitate”
3. Contract de servicii „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale”,
III. Cod CPV:
1. Contract de furnizare „Echipamente si software pentru UIP”
Principal: 48461000-7 Pachete software analitice sau stiintifice (Rev.2)
Secundar: 38651600-9 Camere digitale (Rev.2), 38112100-4 Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2), 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2), 38600000-1 Instrumente optice (Rev.2)
2. Contract de „Servicii de informare şi publicitate”
Principal: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
3. Contract de servicii „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale”
Pincipal: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2), Secundar: 71355100-2 Servicii de fotogrammetrie (Rev.2)
IV. Procedura aplicată:
1. Contractului de furnizare „Echipamente si software pentru UIP” - cerere de oferte
2. Contractului de „Servicii de informare şi publicitate” - cerere de oferte
3. Contractului de servicii „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale” - cerere de oferte
Cerere de oferte conform procedurilor interne, nu se aplica OUG 34/2006.
V. Criteriul de atribuire:
1. Contract de furnizare „Echipamente si software pentru UIP” - Preţul cel mai scăzut
2. Contract de „Servicii de informare şi publicitate” - Preţul cel mai scăzut
3. Contract de servicii „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale” - Oferta cea mai avanatajoasă din punct de vedere economic (1. Preţul ofertei – 30 puncte, 2. Modul în care ofertantul înţelege obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate – 40 puncte, 3. Metodologia de prestare a serviciilor – 30 puncte)
VI. Termen limită de depunere a ofertelor:
1. Contract de furnizare „Echipamente si software pentru UIP” - 27.07.2012, ora 13:00
2. Contract de „Servicii de informare şi publicitate” - 27.07.2012, ora 13:00
3. Contract de servicii „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale” - 27.07.2012, ora 13:00
Orice ofertă depusă după termenul limită de depunere a ofertelor va fi respinsă de către comisia de evaluare.
VII. Data deschiderii ofertelor:
1. Contract de furnizare „Echipamente si software pentru UIP” - 27.07.2012, ora 15:00
2. Contract de „Servicii de informare şi publicitate” - 27.07.2012, ora 14:00
3. Contract de servicii „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale” - 27.07.2012, ora 15:30
VIII. Ofertele se vor depune la Registratura achizitorului la adresa: Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, judeţul Covasna, in 1 original si 1 copie.
IX. Documentaţiile de atribuire se pot procura de la Biroul de Proiecte al Achizitorului din Baraolt, Str. Minerilor, nr. 11A, între orele 08.00-15.30, tel. 0730711443, prin e-mail de la adresa: [email protected]
Iar Invitațiile de participare se pot descărca de pe site:
http://www.posmediu.ro/Licitatii_axa_4%281606%29.html , http://ospbaraolt.webs.com - de pe pagina Documents

Persoana de contact: Bedő Oliver, manager de proiect, tel. 0730711443.

Proiect POS Mediu în situl Dealurile Homoroadelor

O. S. P. Baraolt în calitate de beneficiar a semnat contractul de finanţare pentru proiectul "Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 şi arii naturale de interes naţional". Parteneri în derularea proiectului sunt custozii parteneri: Asociaţia Geopark Perşani şi Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia Naturii „Lumea Pierdută”.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu Axa 4 al Ministerului Mediului, și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Cod proiect: SMIS-CSNR 36407

Valoarea totală a proiectului este de 1.214.829,32 lei; valoarea eligibilă este de 1.005.625,32 lei din care contribuţia financiară comunitară este de 804.500,25 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, respectiv de la 11.04.2012 până la 10.10.2014.

Aria vizată de proiect este aria de protecţie specială avi-faunistică (Natura 2000) Dealurile Homoroadelor (ROSPA0027), care are o suprafaţă de 33.881,2 ha.

Obiectivul general al proiectului este:

„Asigurarea unui management eficient al ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, ROSCI0036 Cheile Vârghişului şi a ariilor de interes naţional peste care se suprapun prin realizare unui plan de management integrat, în vederea asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor şi habiatatelor de interes naţional/comunitar”.

Obiectivele specifice pe care şi le propune proiectul sunt:

O1. Asigurarea unui sistem adecvat de management pentru protecţia biodiversităţii şi a măsurilor concrete de conservare în cadrul ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, ROSCI0036 Cheile Vârghişului şi a ariilor de interes naţional peste care se suprapun. (activităţi de tip A)

O2. Creşterea gradului de conştientizare şi informare strategică a vizitatorilor şi locuitorilor din localităţile pe raza cărora se întinde ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, ROSCI0036 Cheile Vârghişului şi a ariilor de interes naţional peste care se suprapun. (activităţi de tip E)

O3. Creşterea capacităţii instituţionale a personalului implicat în managementul ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, ROSCI0036 Cheile Vârghişului şi a ariilor de interes naţional peste care se suprapun. (activităţi de tip F)

 

 

 

Members Area

Recent Blog Entries

Upcoming Events

Contactati-ne!

Newest Members

Featured Products