Ocolul Silvic Privat Baraolt

Private Forest Managers of Baraolt

Anunturi/Licitatii/Stiri

HIRDETES

Posted by Benkő Lehel on July 3, 2015 at 6:20 AM Comments comments (0)

A BARÓT MAGÁNERDÉSZET Barót, Petőfi Sándor utca, Kovászna megye, 10A szám, , alatti székhellyel értesíti az érdekelteket, hogy a Homoródi Dombság ROSPA0027 természetvédelmi terület és ROSCI0036 élőhelyvédelmi terület integrált kezelési tervét a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés és természetvédelmi hatásvizsgálat a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 27/2015.06.30 számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfőtől - csütörtökig 8.00-16.30 óra között, pénteken 8.00-14.00 óra között.

Az érintettek észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt; tel:0266 - 312454; 0266 - 371313; fax:0266 – 310041

A döntés megtalálható az Ügynökség web oldalán:

apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu

a Homoródi Dombság ROSPA0027 természetvédelmi terület és ROSCI0036 élőhelyvédelmi terület integrált kezelési terve megtalálható a következő web oldalakon:

ospbaraolt.webs.com

apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu/Documentatii procedura SEA şi EA

 

ANUNT PUBLIC

Posted by Benkő Lehel on July 3, 2015 at 6:20 AM Comments comments (0)

OCOLUL SILVIC PRIVAT BARAOLT cu sediul în Baraolt, str. Petőfi Sándor, nr.10A, judeţul Covasna titularul planului: ”Plan de Management integrat privind siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 şi Arii naturale de interes Naţional COD SMIS – CSNR 36407”, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului în cadrul planurilor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu şi nici efectuarea evaluării adecvate. Planul urmează să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu conform Deciziei de încadrare nr.27 din 30.06.2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita. Documentaţia care a stat la baza deciziei poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Márton Áron, nr.43, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului;

Tel:0266312454; 0266371313; fax:0266310041;

Decizia etapei de încadrare se află la următoarea adresă de internet: apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu

 

Planul de Management integrat privind siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 şi arii naturale de interes naţional cod SMIS – CSNR 36407 se poate accesa pe pagina de web a titularului planului: ospbaraolt.webs.com, respectiv pe pagina de web a APM Harghita: apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu/Documentatii procedura SEA şi EA

 

Semnare conventie custodie Dealurile Homoroadelor

Posted by Benkő Lehel on July 8, 2010 at 12:44 AM Comments comments (0)

Azi, 08/07/2010, vom semna conventia de custodie cu ministrul Borbely Laszlo la Sf. Gheorghe.

Custode ROSPA0027 - Dealurile Homoroadelor

Posted by Benkő Lehel on May 28, 2010 at 1:49 AM Comments comments (0)

Ocolul Silvic Privat Baraolt a aplicat pentru custodia sitului de protecţie specială avifaunistică Dealurile Homoroadelor ROSPA0027 împreună cu Asociaţia "Lumea Pierdută" şi Asociaţia Perşani printr-un parteneriat de colaborare.

La sesiunea  a II-a de evaluare am obţinut un punctaj maxim iar acum urmează partea mai grea...

Revenim cu detalii...

Workshop ROSCI0091 Herculian

Posted by Benkő Lehel on February 15, 2010 at 6:57 AM Comments comments (0)
Invitaţie la Workshop-ul "Evaluarea stării favorabile de conservare a speciilor de carnivore mari şi habiaitatelor forestiere din situl ROSCI0091 Herculian" 20 Februarie 2010, Centrul de Afaceri Baraolt WWF Programul Dunăre Carpaţi �mpreună cu Ocolul Silvic Privat Baraolt vă invită să participaţi �n data de 20 Februarie 2010, incepand cu ora 09:30 la �nt�lnirea de lucru privind Planul de Management al sitului Natura 2000 � ROSCI 0091 Herculian. Programul �nt�lnirii este următorul: 9.30 Sosirea participanţilor 9.30- 9.40 Prezentarea participanţilor la �nt�lnire 9.40- 10.00 Prezentarea pe scurt a proiectului WWF şi a stadiului activitatilor in prezent.� George Dinicu,Radu Vlad �WWF 10.00-10.40 Evaluarii starii favorabile de conservarea a habitatelor forestiere din situl Herculian � Tudor Stancioiu � Facultatea de Silvicultura Brasov si Gabriel Lazar � ICAS Brasov. 10.40-11.20 Evaluarea starii favorabile de conservare a carnivorelor din situl Herculian � masuri de mnagament propuse � Silviu Chiriac 11.20 -11.30 Prezentarea atributiilor custozilor siturilor Natura 2000 � Mihai Pop �APM Covasna 11.30 -12.00 Raspunsuri la intrebari, discutii asupra subiectelor prezentate, pasii urmatori in cadrul colaborarii, prezentarea protocolului de colaborare in cadrul proiectului,etc. 12.00 Pranz La intalnire sunt invitati sa participle reprezentati ai proprietarilor de paduri (composesorate si consilii locale din zona sitului Herculian), OS Privat Baraolt si Hatod, APM Covasna, Directia Silvica Covasna, ITRSV Covasna. Coordonator Program Forestier WWF Romania Ing. George Dinicu Şef Ocol Silvic Privat Baraolt Ing. Egyed Csaba

Custode ROSCI0091

Posted by Benkő Lehel on February 12, 2010 at 5:52 AM Comments comments (0)
Ocolul Silvic Privat Baraolt este custodele Sitului Natura 2000 ROSCI0091 HERCULIAN Mai jos găsiţi link-ul spre raportul intermediar de evaluare a Comisiei de evaluare privind atribuirea �n custodie a ariilor naturale protejate postat pe pagina de web a Ministerului Mediului şi Pădurilor. http://www.mmediu.ro/natura2000.htm http://www.mmediu.ro/Raport-Comisie-de-evaluare.doc

NATURA �?N �?COLI �?I �?COALA �?N ARII PROTEJATE

Posted by Benkő Lehel on Comments comments (0)

Suntem parteneri în cadrul proiectului:

NATURA ÎN ŞCOLI ŞI ŞCOALA ÎN ARII PROTEJATE, proiect implementat de Fundația ProPark pentru Arii Protejate și finanţat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul programului Fondul ONG în România.

Proiectul susţine educaţia pentru natură ca soluţie pentru dezvoltare durabilă reală și are următoarele coordonate:

Durată: 26 de luni, începând cu luna martie 2014

Buget: 160.808,71 Euro, din care suma de 144.616,27 Euro reprezintă contribuţia din granturile SEE

Desfășurare: nivel național

Beneficiari/grupuri țintă: vizitatori ai ariilor protejate (copii și părinți), elevi și cadre didactice, membrii ai ONGurilor de mediu, administratori de arii naturale protejate, companii locale din proximitatea ariilor naturale protejate, publicul larg

Scopul proiectului: comunicarea importanţei educaţiei pentru natură ca o soluţie reală pentru generaţia tânără de a înţelege şi implementa voluntar dezvoltarea durabilă.

Obiective:

 Fundamentarea programului național ”Pașaportul copiilor pentru arii protejate”

 Îmbunătățirea oportunităților de adoptare și implementare de programe de educație ecologică în sistemul național de învățământ

 Creșterea nivelului de informare asupra importanței ariilor protejate pentru dezvoltarea durabilă

Rezultate așteptate:

 Programul Pașaportul pentru arii protejate

 ”Biblioteca virtuală a Naturii”

 Cursuri de educație ecologică

 Tabere Junior Ranger Lucrăm deja la:

 Pregătirea programelor educaționale pentru vizitatori.

 Capturarea imaginilor reprezentative pentru ștampile și timbre de colecție ce vor putea fi folosite în Pașaportul ariilor protejate.

 Identificarea cadrelor didactice dornice să devină formatori în domeniul educației ecologice și a școlilor în care să aibă loc lecții demonstrative.

Vă ținem la curent cu noutățile