Ocolul Silvic Privat Baraolt

Private Forest Managers of Baraolt

ANUNȚ


Ocolul Silvic Privat Baraolt – custode partener al Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, anunță publicul interesat că, în conformitate cu prevederile legii 49/2011  şi a convenţiei de custodie nr. 0156 / 07.07.2010, a elaborat proiectul Planului de Management al Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, care se supune consultării şi implicării factorilor interesaţi.

      În acest sens, orice persoană fizică sau juridică cu activităţi, proprietăţi sau interese legate de ariile protejate sau de domeniul conservării naturii, este invitată să analizeze proiectul planului de management şi să transmită eventualele întrebări, comentarii şi propuneri justificate legate de acest proiect până la data de 10.04.2015.

Proiectul planului de management a fost depus la Ministerul Mediului,Apelor și  Pădurilor, unde pot fi lăsate comentariile. Acesta poate fi consultat și descărcat de pe www.ospbaraolt.webs.com/apps/documents/

Comentariile şi propunerile publicului interesat pot fi transmise către Ocolul Silvic Privat Baraolt:
•    poştal, la adresa: Baraolt, str. Petőfi Sándor nr. 10A, 525100, județul Covasna
•    prin tel sau fax, la numărul: 0267-377119
•    prin e-mail, la adresa: [email protected]

NATURA 2000

Reţeaua Natura 2000 şi-a început existenţa în anul 1992 prin adoptarea Directivei Habitate care, împreună cu Directiva Păsări, formează piatra de temelie a politicii europene de conservare a mediului.

Scopul reţelei Natura 2000 este de a proteja şi a conserva în arealul lor natural specii şi habitate vulnerabile din Europa; în acelaşi timp se recunoaşte că Omul reprezintă o parte integrantă a naturii şi consideră că o soluţie optimă o constituie cooperarea dintre om şi natură.

Informaţii detaliate despre reţeaua Natura 2000 din România găsiţi accesând pagina web a Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului: 

http://www.anpm.ro/articole/informatii_natura_2000-154

HERCULIAN ROSCI0091

Situl de importanţă comunitară ROSCI0091 Herculian este arie naturală protejată de interes comunitar – categoria sit de importanţă comunitară conform Directivei Consiliului 92/43/CEE, desemnat prin O.M.M.D.D. 1964/2007.

Responsabilitatea custodiei sitului de importanţă comunitară Herculian a fost atribuită Ocolului Silvic Privat Baraolt, pe baza contractului de custodie încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor (nr. 0030/22.02.2010) conform Ordinului M.M.D.D. nr.1533/2008.

Suprafaţa sitului, după reactualizarea din 20.10.2011, este de 12.881 faţă de cei 12.846 de hectare cu care s-a constituit situl. Detalii asupra limitelor noi ale siturilor din RO, se pot descărca de la: http://mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm 

Scopul sitului de importanţă comunitară Herculian este menţinerea şi/sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a speciilor de interes comunitar existente pentru a contribui astfel la coerenţa reţelei "NATURA 2000" şi la menţinerea diversităţii biologice în regiunea biogeografică alpină.

De asemenea pe întreaga suprafaţă a sitului se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor ilegale de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, care contravin obiectivelor de conservare prevăzute şi detaliate în planul de management, respectiv asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică. Se permit activităţile tradiţionale desfăşurate de proprietarii terenurilor, cu reglementarea acestora de către custode.

Toate planurile/proiectele/activităţile de pe teritoriul sitului şi din vecinătatea acestuia se execută cu avizul prealabil al custodelui, precum şi cu aprobarea autorităţilor publice de specialitate,după caz.

Informații despre procedurile de avizare pentru obținerea avizului custodelui respectiv planul de tarifare le puteți găsii pe website-ul dedicat sitului: herculian.webs.com

DEALURILE HOMOROADELOR ROSPA0027

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0027 Dealurile Homoroadelora fost înfiinţată conform Directivei Consiliului 79/409/CEE, desemnat prin H.G. nr. 1284/2007.

Responsabilitatea administrării ariei de protecţie specială avifaunistică Dealurile Homoroadelor revine custozilor ariei „Dealurile Homoroadelor, asigurată de Ocolul Silvic Privat Baraolt în parteneriat cu Asociaţia Geopark Perşani şi Asociaţia Speo-Turistică şi de protecţia Naturii "Lumea Pierdută", pe baza Contractului de custodie încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor (nr. 0156/07.07.2010) conform Ordinului MMDD nr.1533/2008.

Suprafaţa spaţiului protejat, după reactualizarea din 20.10.2011, este de 37.093 ha faţă de cei 36.881,2 de hectare cu care s-a constituit aria. Detalii asupra limitelor noi ale siturilor din RO, se pot descărca de la: http://mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm

Scopul ariei de protecţie specială avifaunistică Dealurile Homoroadelor este conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate şi pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice pentru a contribui astfel la coerenţa reţelei "NATURA 2000" şi la menţinerea diversităţii biologice în regiunea biogeografică continentală şi alpină.

De asemenea pe întreaga suprafaţă a ariei şi în vecinătatea ei se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, care contravin obiectivului de conservare, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică. Se permit activităţi tradiţionale desfăşurate de proprietarii terenurilor, cu reglementarea acestora de către custozi.

Members Area

Recent Blog Entries

Upcoming Events

Contactati-ne!

Newest Members

Featured Products