Ocolul Silvic Privat Baraolt

Private Forest Managers of Baraolt

Păduri cu Valoare Ridicată Conservare

PVRC-uri sunt acele paduri care deţin una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

 1. Suprafeţe forestire care conţin concentraţii de biodiversitate de importanţă globală, regională şi naţională VRC1
 2. Suprafeţe forestiere extinse de importanţă globală, regională sau naţional, în care populaţiile speciilor autohtone există în forma lor naturală din punct de vedere al distribuţiei şi densităţii. VRC2
 3. Suprafeţe forestiere care sunt localizate în sau conţin ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate. VRC3
 4. Suprafeţe forestiere care asigură servicii de mediu în situaţii critice.VRC4
 5. Suprafeţe forestiere ce satisfac nevoi de bază ale comunităţilor rurale. VRC5
 6. Suprafeţe forestiere a căror valoare este esenţială pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau a unei zone. VRC6                                                                                                                     Detalii despre PVRC-uri puteţi afla accesând: http://www.certificareforestiera.ro/pag/pvrc_categorii.htm

Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare din cadrul O.S.P. Baraolt

În cursul anului 2009 specialista în botanică Dr. Csergő Anna-Mária a efectuat un studiu de botanică "Caracterizarea florei şi vegetaţiei din pădurile cu valoare ridicată de conservare propuse în cadrul O.S.P. Baraolt"

Acest studiu a identificat şi descris/caracterizat 9 suprafeţe forestiere cu valoare ridicată de conservare:

 1. Pădurea din zona carstică Godra (Judeţul Covasna - Composesoratul Vârghiş)                                          Zona carstică Godra se află la nord-vest de localitatea Vârghiş, între pârâul Sugó si Szármány, în nordul Munţilor Perşani. Valoarea conservativă este moderată, iar pe lângă valoarea peisagistică deosebită, importanţa ei constă în diversitatea floristică remarcabilă: în stratul ierbos se regăsesc două specii endemice şi şapte specii protejate, dintre care patru specii sunt orchidee. Această pădure se încadrează în categoria VRC1.2
 2. Pădurea cu Cypripedium calceolus din Baraolt (Judeţul Covasna - Composesoratele Baraolt şi Căpeni) Pădurea Mare se află în Valea Baraolt, la est de localitatea Baraolt. Valoarea conservativă este mare în cazul goruneto-stejăretelor, moderată în cazul goruneto-cărpinetelor şi redusă în cel al făgetelor şi făgeto-cărpinetelor. Se remarcă în primul rând prezenţa speciei vulnerabile Cypripedium calceolus, fără să se cunoască efectivul populaţiei şi este posibilă existenţa şi a altor specii de orchidee. Această pădure se încadrează în categoria VRC 1.2 
 3. Pădurea cu brazi bătrâni, pârâul Cormoş (Judeţul Covasna - Composesoratul Filia)                                   Se găseşte pe malul drept al pârâului Cormoş în locul numit Kormosoldal. Valoarea conservativă este foarte mare. Această pădure este valoroasă datorită vârstei venerabile a arborilor, a peisajului forestier şi a prezenţei a 6 specii protejate, dintre care 5 orchidee. Această pădure se încadrează în categoria VRC 1.2 - păduri care adăpostesc specii ameninţate, rare sau periclitat, respectiv VRC 4.2 - păduri de importanţă critică pentru protejarea terenurilor. 
 4. Înmlăştiniri eutrofe cu Ligularia sibirica în pârâul Kis Fehér şi pajişti cu Molinia caerulea (Judeţele Harghita şi Covasna- Composesoratul Mereşti)                                                                                                Sunt situate în bazinul pârâului Aranyos, pe cursul superior la altitudinea de 850-1020m. Valoarea conservativă este de la mare la redusă. Comunităţile de Filipendula ulmaria au o valoare conservativă redusă , în acest caz ele au o importanţă ridicată  datorită faptului că păstrează în cadrul lor o populaţie mare a relictului glaciar Ligularia sibirica. Aceste păduri se încadrează în categoria VRC 1.2
 5. Luminişuri cu Molinia caerulea şi Iris sibirica, înconjurat de făgete şi molideto-făgete (Judeţul Harghita - Composesoratul Mereşti)                                                                                                                      Se situează pe culmea dintre pârâurile Muhar şi Lócsapó, la altitudinea de 960m. Valoarea conservativă este moderată. Molinietele din luminişuri sunt deosebite, omogene pe suprafeţe mari, conservă şase specii protejate şi o populaţie impresionantă de Iris sibirica. Aceste păduri se încadrează în categoria VRC 1.2
 6. Tinovul Odorfenyő (Luciul Mic) din Munţii Harghita de Sud (Judeţul Harghita)                                             Se găseşte în apropire de Tinovul Luci, între localităţile Sântimbru şi Băile Chirui, în Munţii Harghita de Sud. Au o valoare conservativă moderată(păduri) până la foarte ridicată(turbării). Această turbărie are partea activă într-o stare de conservare excelentă şi adăposteşte o populaţie de pin silvestru relictar, deosebit de importantă din punct de vedere fitogeografic; alte şase specii relicte se regăsesc în această turbărie. Această pădure se încadrează în categoria VRC 3 - ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate.
 7. Tinovul mezo-oligotrof cu Molinia Caerulea şi Sphagnum spp. la sud de Luciul Mic (Judeţul Harghita - Composesoratul Mereşti)                                                                                                                      Se găseşte la sud de Luciul Mic la altitudine de apr. 1100m. Valoarea conservativă este moderată. Această pădure se încadrează in categoria VRC 3
 8. Pădurile ripariene cu anin alb şi negru din pârâul Cormoş (şi alte pâraie de munte administrate de O.S.P. Baraolt)                                                                                                                                                 Aceste păduri aluviale sunt edificate de aninul alb (Alnus incana) şi/sau aninul negru (Alnus glutinosa), cu puţin amestec de molid (Picea abies) sau fag(Fagus sylvatica). Au o valoare conservativă foarte mare. Acest habiata prioritar are un rol ecologic importan, prin menţinerea ecosistemelor acvatice în stare bună de conservare, prevenirea inundaţiilor etc. Toate aceste păduri pot fii încadrate în categoria VRC 3
 9. Tipia Ormenişului (şi Tipia Racului) (Judeţul Braşov - Composesoratul Omeniş)                                          Cele două aflorimente calcaroase se găsesc lângă stramtoarea Oltului, în apropiere de localităţile Racoş şi Ormeniş, de o parte şi alta a Oltului. Valoarea conservativă este de la moderată la foarte mare. Aceste păduri se încadrează în categoria VRC 1.

Aspectele general valabile în gestionarea VRC trebuie să aibă în vedere următoarele:

· Să se bazeze întotdeauna pe principiul precauţiei în luarea deciziei, pentru a minimiza riscul producerii unor vătămări ireversibile ale valorilor critice.

· Să se încadreze întotdeauna într-un proces adaptabil de gestionare în ceea ce priveşte:

planificarea, implementarea, monitorizarea efectelor şi acolo unde este necesar replanificarea pe baza analizei rezultatelor monitorizării.

 

Monitorizarea PVRC-urilor

Monitorizarea reprezintă o componentă esenţială a oricărui proces de gestionare. În cazul pădurilor cu valori ridicate de conservare, scopul principal al monitorizării este acela de a stabili dacă valorile ridicate de conservare identificate în cuprinsul pădurii sunt sau nu menţinute sau îmbunătăţite. Monitorizarea permite managerilor forestieri să verifice dacă procesul de gestionarea funcţionează corespunzător şi oferă totodată informaţii pe baza cărora modul de gospodărire trebuie să suporte anumite modificări pentru a se obţine rezultatele scontate.

În principal, prin monitorizare se poate observa orice schimbare legată de VRC, identificându-se şi cauzele acestei schimbări.

La elaborarea  programului de monitorizare s-au luat în calcul următoarele elemente:

1. stabilirea indicatorilor de monitorizare;

2. elaborarea programului de monitorizare

3. analizarea informaţiilor rezultate prin monitorizare.

4. stabilirea deciziilor de management pe baza rezultatelor analizei informaţiilor

5. implementarea deciziilor de management stabilite

Members Area

Recent Blog Entries

Upcoming Events

Contactati-ne!

Newest Members

Featured Products